Halden kommune

Direktør for samfunn og samskaping

Direktør for samfunn og samskaping

Halden er Norges vakreste by. Halden kommune har drøyt 2200 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en litt smartere måte enn i går.

Halden kommune leverer tjenester til over 30.000 innbyggere. Vi driver alt fra barnehager og skoler til eldreomsorg. Vi gir deg både vann og vei og kulturopplevelser. Er du så heldig å få jobb i Halden kommune, får du kollegaer innen svært mange yrkesgrupper. Det bidrar til å gi en arbeidsplass med mye kunnskap, varierte oppgaver og gode faglige utviklingsmuligheter.

Medarbeidere i Halden kommune jobber etter verdiene: Åpenhet - tillit - respekt - redelighet.
Halden kommune har mål om å bli Norges mest innovative kommune. Hos oss er det lov å tenke nytt.
Høyteknologisk industri, IKT, forskning, utvikling og innovasjon preger store deler av næringslivet i Halden. Kommunen samarbeider med næringslivet for å videreutvikle arbeidslivet og byen vår i fellesskap.

Halden er en grensekommune med nærhet til viktig infrastruktur som E6, jernbane og havn. Halden har en av Norges mest besøkte turistattraksjoner i Fredriksten festning. Vi har svært mange kulturarrangementer, et aktivt og variert idrettsliv og fantastiske friluftsmuligheter.

Derfor er Halden et bra sted å besøke og et fantastisk sted å jobbe og bo.


Direktør for ny kommunalavdeling

Halden kommune etablerer en helt ny kommunalavdeling for å lykkes med noen av de viktigste utfordringene vi har foran oss. Kommunalavdelingen skal hete «Samfunn og samskaping» fordi fremtidens kommune ikke er noe vi kan skape alene. Nå søker vi etter en direktør til å lede denne viktige avdelingen. Vi trenger deg som vil forme fremtidens kommune sammen med andre.

Med etableringen av «Samfunn og samskaping» får Halden kommune fire kommunalavdelinger. De tre andre er «Helse og mestring», «Undervisning og oppvekst» og «Teknisk». Mange av virksomhetene som nå samles i en ny kommunalavdeling har tidligere vært organisert som stabsfunksjoner under kommunedirektøren.

Kommunalavdeling samfunn og samskaping vil inneha følgende områder:
Næringsutvikling og Smart City, Frivillighet og folkehelse, SLT-funksjon, Overordnet plan, Service og kommunikasjon, Kultur, NAV, Halden kommunale kompetansesenter og Arbeids- og aktivitetssenter. Direktøren som ansettes vil selv ha muligheter til å påvirke organiseringen av avdelingen. 

Arbeidsoppgaver

God innbyggerdialog og vellykket arbeids- og aktivitetstilbud vil være suksesskriterium for fremtidens kommune.  Den nye direktøren skal lede den utviklingen i riktig retning.

En av hovedhensiktene med opprettelsen av kommunalavdelingen er å forenkle og styrke innbyggerdialogen. Innbyggere er en kommunes viktigste ressurser, og samhandlingen med disse i kommune 3.0-perspektiv, er avgjørende for å lykkes som kommune frem mot 2040. 

Et annet mål er å lykkes enda bedre med arbeids- og aktivitetslinjen. Ved å koble ulike miljøer, vil vi få til et godt forebyggende arbeid på et bredt felt til beste for de i Halden som trenger dette.

Direktøren vil ha ansvaret for drift og utvikling av de ansvarsområdene som ligger til området nevnt over. 

Direktøren er videre deltaker i kommunedirektørens ledergruppe, og vil være en viktig bidragsyter til en helhetlig utforming av kommunens strategier og tjenesteutvikling.  

Halden kommune samarbeider tett med andre kommuner i Søndre Viken og i større grad nå også mot de øvrige kommunene i Viken. God kommunikasjon og nettverk med disse vil være viktig å etablere.


Kvalifikasjoner
Du må ha:

  • ledererfaring med dokumentert gode resultater, gjerne fra tjenesteytende virksomhet i omstilling
  • relevant høyskole- og/eller universitetutdanning. Lederutdanning er ønskelig. Relevant ledererfaring kan kompensere for utdanningskravene
  • et sterkt samfunnsmessig engasjement, samt god og bred kunnskap om offentlig forvaltning

Personlige egenskaper
Vi ser etter deg som forstår og praktiserer lederrollen på en måte som skaper tillit, engasjement og motivasjon hos medarbeidere, tillitsvalgte og samarbeidspartnere. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter. Evner til å bygge relasjoner både internt og eksternt er svært viktig. Som leder er du inkluderende, tydelig, strukturert og beslutningsdyktig. Du har stor oppmerksomhet på arbeidsmiljøet. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi trenger deg som går foran, som vil, kan og tør.

Vi tilbyr

  • varierte ledelsesutfordringer i en kompleks organisasjon tett på samfunnsutviklingen
  • spennende omstillings- og utviklingsarbeid
  • en bred og morsom samhandlingsarena
  • lønn etter avtale
  • gode pensjonsbetingelser
  • mulighet til å påvirke utviklingen av fremtidens Halden

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

Del på:

Fylke:

  • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

24.08.2020

Kontaktpersoner:

Kommunedirektør Roar Vevelstad

mob: +47 95798772

Adresse:

0000