Halden kommune

Helgstillinger i hjemmesykepleien

Vil du bli vår nye kollega?

 

Er du glad i å jobbe med en veldig variert pasientgruppe, med alle typer diagnoser og utfordringer? Liker du at dagene aldri er like, er hektiske, og går unna i en fei? Da ønsker vi deg velkommen til oss!

Helsefagarbeidere/studenter søkes til hjemmesykepleien i faste helg-stillinger med arbeid hver 2. eller 3. helg.

Hjemmesykepleien er en del av Enhet hjemmebaserte tjenester og tilrettelagte boliger, og vi vil gjerne ha med flere helsefagarbeidere på laget! Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted. Vi er en arbeidsplass med mange dyktige medarbeidere som har fått nye og spennende oppgaver som følge av samhandlingsreformen. Utvikling av tjenesten for å ligge i forkant av nye oppgaver står derfor sentralt hos oss. Vi er et arbeidssted med høy kompetanse og mange gode læresituasjoner. Vi har rundt 650 aktive brukere som i dag ivaretas av 6 avdelinger/team.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

 • Bistå hjemmeboende personer med hovedsakelig stell, pleie og legemiddelhåndtering og praktisk bistand. Vi yter bistand etter vedtak, og benytter elektroniske arbeidslister på smarttelefon.

 • Arbeidsoppgaver fordeles utfra kompetanse.

 

Kvalifikasjoner og utdanning:

 • Fagbrev som helsefagarbeider/hjelpepleier eller studenter

 • Evne til å tenke helhetlig, ha fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk i et hektisk miljø
 • Gode samarbeidsevner
 • Høy grad av fleksibilitet
 • Høy grad av stabilitet og kontinuitet
 • Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende 
 • Gode norskkunnskaper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Førerkort klasse B
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt og søkere med helsefaglig utdanning vil bli foretrukket så lenge de fyller øvrige kvalifikasjonskrav

 

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver, mange varierende utfordringer knyttet til mennesker med ulike bistandsbehov
 • Dyktige kollegaer som tar deg godt imot og hjelper deg
 • Opplæringspakke (kurs og opplæringsdager ute i drift sammen med kollega)

 

Søknadsfrist: Søknader behandles fortløpende i perioden fram til 01.06.24.

 

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%.  

Det er krav til gyldig politiattest i stillingene.

Lønn ihht lov og avtaleverk

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Send søknad". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

Del på:

Fylke:

 • Østfold
 • Akershus
 • Buskerud

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Helg

Søknadsfrist:

31.08.24

Arbeidssted:

Halden

Adresse:

0000

Kart: