Halden kommune Undervisning og oppvekst

Assisterende rektor, Berg skole

Administrativ stilling - grunnskolen i Halden

Fra høsten 2024 er det etter avtale ledig en 100% stilling som assisterende rektor ved Berg skole.

Beskrivelse av arbeidssted

Berg skole er en 1-7 skole som ligger ca. 6 km utenfor Halden sentrum. Skolen har en landlig beliggenhet med kort vei både til skog og sjø og et flott uteområde med stor skolegård, ballbinger, lekeapparater og utekjøkken.

Skolen har 252 elever og 32 ansatte dette skoleåret. Ledergruppen består av rektor, assisterende rektor og SFO-leder. Spes.ped koordinator, sosiallærer, teamkoordinatorer og IKT-kontakt innehar viktige støttefunksjoner knyttet opp mot ledelse og utvikling av skolen vår.

Berg skole har visjonen «Læring og utvikling gjennom trygghet og trivsel».

Berg skoles satsningsområder:

 • Vi har som mål å være «tett på» både i arbeid med fag, trivsel og sosial kompetanse
 • Grunnleggende ferdigheter
 • Elevmedvirkning
 • Inkludering
 • Tilpasset opplæring
 • Vi ble våren 2019 godkjent som helsefremmende skole. Vi har fokus på bevegelse og aktiv læring.

Vi kan tilby:

 • En utfordrende og interessant lederstilling med utviklingsmuligheter
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og engasjerte kolleger
 • Godt og raust fellesskap, en skole vi er stolt av
 • Mulighet for å bli prioritert til rektorutdanning iht. statlig ordning "Kompetanse for kvalitet"
 • Inkludering i et faglig kompetent lederteam
 • Pliktig medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Lønn etter avtale.

Arbeidsoppgaver:

 • Rektors stedfortreder
 • Personalansvar og trinnoppfølging, sørge for godt samarbeid blant lærere, miljøpersonale, elever og foresatte
 • Være en aktiv leder i møte med elever og ansatte, og sikre at opplæringstilbudet holder høy kvalitet.
 • Sikre god daglig drift av skolen, med vikarordning og timeplanlegging
 • Ansvarlig for gjennomføring av nasjonale prøver, kartleggingsprøver m.m.
 • Lede/medansvarlig for pedagogisk utviklingsarbeid
 • Sykefraværsoppfølging
 • Oppfølging av HMS
 • Samarbeid med interne og eksterne instanser
 • Noe undervisning sett opp mot vikartimer

Kvalifikasjoner:

 • Du skal fylle kompetansekravene for undervisningspersonell jf. Opplæringsloven kap. 10, forskrifter til Opplæringsloven kapittel 14.
 • Utdannelse innenfor skoleledelse, gjerne rektorskolen og erfaring som skoleleder er ønskelig
 • Du har god IKT-kompetanse
 • Ønskelig med forvaltningskompetanse og erfaring i bruk av administrative systemer som eksempelvis  Visma, Framsikt, Conexus Engage og Elements
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Personlige egenskaper:

 • Du er positiv og robust, og du har godt humør
 • Du er god til å kommunisere og til å få folk rundt deg til å trives
 • Du er løsningsorientert, og du har høy arbeidskapasitet
 • Du er ambisiøs og utviklingsorientert
 • Du arbeider systematisk og målrettet
 • Du har en utadvendt personlighet og er god på nettverksbygging
 • Du er fleksibel og har evne til å ta gode beslutninger i en hektisk hverdag
 • Du er en leder som tar initiativ, er tydelig og involverende
 • Du har gode lederegenskaper og verdsetter prosesser
 • Du liker å samarbeide og ser på ledelse som et lagarbeid

Generelle betingelser:

 • Aktuelle søkere til ass.rektorstillingen vil bli innkalt til intervju
 • Pliktig medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%.
 • Lønn etter avtale
 • Gyldig politiattest i tråd med § 10-9 i Opplæringsloven (vedlegges ikke søknaden) må fremlegges før ansettelse.

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her".
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Søknadsfrist 28.08.2024

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet 

Kontaktperson

Ann-Helen Lillestrand, Rektor, tlf. 69194151/97504116, ann-helen.lillestrand@halden.kommune.no

 

 

 

 

 

Del på:

Fylke:

 • Østfold

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

28.08.2024

Arbeidssted:

Halden

Kontaktpersoner:

Ann-Helen Lillestrand

tlf: +47 97504116

Adresse:

0000

Kart: