Halden kommune

Fysioterapeut til Hverdagsrehabilitering, svangerskapsvikariat 100%

Beskrivelse av arbeidssted:

Hverdagsrehabiliteringer et tilbud til voksne og eldre som har hatt et fall i funksjon, og som ønsker å trene seg opp igjen til å klare seg selv i et eget hjem og nærmiljø. Gjennom Hverdagsrehabilitering øves det på aktiviteter som å dusje selvstendig, kunne gå på butikken, lage mat og andre aktiviteter som er viktig for den enkelte å mestre igjen. Som fysioterapeut i Hverdagsrehabilitering er man en del av et tverrfaglig team hvor sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og hjemmetrenere/helsefagarbeidere arbeider tett sammen.

Hverdagsrehabilitering har nå ledig et års svangerskapsvikariat i 100% som fysioterapeut. Vi ser etter en fysioterapeut som trives med å jobbe tett på tvers av profesjon og tjeneste, da tverrfaglig samarbeid står sentralt i vår tjeneste. Videre ønsker vi søkere som brenner for å legge til rette for mestring, aktivitet og deltagelse for eldre. Erfaring fra rehabilitering og veiledning vil vektlegges.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

 • Kartlegging samt planlegging av gjennomføring av rehabiliteringsløp

 • Vurdere, motivere, veilede og følge opp bruker i eget hjem og nærmiljø
 • Veiledning av hjemmetrenere i gjennomføring av rehabiliteringsløp
 • Samarbeide tverrfaglig med faggruppene i teamet for å nå brukers mål
 • Gi informasjon og bidra til et godt samarbeid, blant annet med andre avdelinger i kommunen og eksterne samarbeidspartnere
 • Dokumentere i pasientjournalsystemet Gerica

 

Kvalifikasjoner og utdanning:

 • Norsk autorisasjon som Fysioterapeut

 • Veiledningskompetanse. Ønskelig med kompetanse i Motiverende Intervju
 • Relevant rehabiliteringserfaring
 • Erfaring fra brukergruppen
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

 Personlige egenskaper: 

 • Evne til å se brukers ressurser og motivere til egeninnsats

 • Inkluderende og løsningsorientert, og kan skape resultater sammen med teamet og brukerne
 • God relasjonskompetanse og gode samarbeidsevner
 • Fleksibel da stillingen innebærer stor grad av samhandling i en arbeidshverdag som kan være uforutsigbar
 • Personlig egnethet vektlegges

 

Vi tilbyr: 

 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer
 • Høyt faglig fokus
 • En meningsfull jobb, hvor man får være med å ta et viktig samfunnsansvar
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

 

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

Lønn etter gjeldende lov- og avtaleverk.

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetning.

Tiltredelse: 09.09.24

Varighet: august 2025

 

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

Del på:

Fylke:

 • Østfold

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

02.08.2024

Arbeidssted:

Halden

Adresse:

0000

Kart: