Halden kommune

Barnehagelærer, 100% fast stilling i Karrestad barnehage

Det er ledig en 100% fast stilling som barnehagelærer ved Karrestad barnehage i Halden kommune. Stillingen er ledig fra 1.august 2024.

Vi søker en inspirerende, raus og tydelig pedagog med gode kommunikasjonsferdigheter.

 

Beskrivelse av arbeidssted:

Karrestad barnehage ligger sentralt til på Karrestad/ Låby, med kort avstand til sentrum og til Høgskolen i Østfold. Det er i dag 48 barn fordelt på en småbarnsavdeling og to avdelinger for store barn. Barnehagen har, i tillegg til enhetsleder, 11 årsverk som er fordelt på 5 barnehagelærere og 6 barne- og ungdomsarbeidere. Vi samarbeider med HIØ og er lærlingebedrift.

Karrestad barnehage har en sammensatt personalgruppe med mye og ulik kompetanse og erfaring. Alle ansatte er kurset i COS, Trygghetssirkelen, og bruker dette aktivt i arbeidet med barna, i samarbeid med kollegaer, instanser og foreldre.  

Vi har i vårt daglige arbeid fokus på gode relasjoner, å styrke lekekompetanse, vennskap, språk og å gi alle barna mulighet for å uttrykke seg om egen hverdag samt i lek og relasjon med venner.

Karrestad barnehage er sertifisert som Helsefremmende barnehage. Det innebærer at vi har et stort fokus på psykisk og fysisk helse. Vi jobber systematisk med å skape en god, sunn og aktiv barndom for hvert enkelt barn.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

Barnehagelærer skal medvirke til og utvikle barnehagens pedagogiske arbeid i henhold til sentrale og lokale målsettinger/retningslinjer og i samsvar med lov- og avtaleverk. Som barnehagelærer har du ansvar for å planlegge, gjennomføre, evaluere, vurdere og sikre utvikling av det pedagogiske arbeidet på avdelingen i samarbeid med pedagogisk leder. Du skriftliggjør arbeidet i samarbeid med pedagogisk leder. Som barnehagelærer er du en viktig rollemodell og veileder i det pedagogiske arbeidet og er stedfortreder for pedagogisk leder. Du vil i samarbeid med barnehagens øvrige personal også ta aktiv del i prosjekter og utviklingsarbeid i barnehagen samt skape en trygg, forutsigbar og morsom hverdag for barna.    

 

Kvalifikasjoner og utdanning:

  • Det kreves fullført høyskoleutdanning som barnehagelærer/førskolelærer.

  • Relevant erfaring er ønsket.

Vi oppfordrer menn og barnehagelærere med minoritetsbakgrunn til å søke.

 

Personlige egenskaper: 

  • Du har gode samarbeidsevner, er raus og løsningsorientert

  • Du evner å se barnas behov, individuelt og som gruppe, og kan tilpasse den pedagogiske praksisen etter dette
  • Du er faglig engasjert og har god evne til refleksjon
  • Du er imøtekommende og serviceinnstilt
  • Du er kreativ og evner å bruke din kunnskap sammen med barna
  • Du liker å leke og er ikke er redd for å by på deg selv
  • Personlig egnethet vil vektlegges.

 

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Lønn etter lov og avtaleverk

Det gis avansementstillegg for relevant tilleggsutdanning.

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

Del på:

Fylke:

  • Østfold

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

01.08.2024

Arbeidssted:

Halden

Kontaktpersoner:

Adresse:

0000

Kart: