Halden kommune

Fysioterapeut 100% ledig vikariat

Halden kommune har 8,5 årsverk innen den kommunale fysioterapitjenesten, fordelt på barn og voksne. Fysioterapitjenesten er organisert under Enhet Helsehus, Avdeling for Aktivitet og Mestring, som tillegg består av avtalefysioterapeuter, ergoterapitjenesten, fagkontakt syn/hørsel, kommunalt lager for tekniske hjelpemidler, hverdagsrehabilitering, frisklivssentralen og kreftkoordinator. Avdelingen er lokalisert på Halden Helsehus.

Vi ønsker å utarbeide helhetlige og koordinerte pasientforløp, med fokus på systematisk funksjonsvurdering, finne brukernes egne ressurser, hva som er viktig for hver enkelt, samt styrke egenmestringen. Vi ønsker også å ha fokus på helsefremmende og forebyggende tiltak, velferdsteknologi, gruppeaktiviteter, fallforebygging og målrettet bruk av fysisk aktivitet.

Vi har et ledig vikar 100 % stilling, som primært skal jobbe med voksne brukere. Det er et stort fokus på tverrfaglig samarbeid og samhandling, både med andre faggrupper, og med hjemmesykepleien, omsorgsboliger, korttidsavdelinger, m.fl. Vi ser etter en fysioterapeut som brenner for å legge til rette for mestring, aktivitet og deltagelse for eldre.

Vi søker etter deg som er faglig engasjert og som trives med å jobbe tverrfaglig. Du må ha gode samhandlingsevner og kunne kommunisere med både brukere/pasienter, pårørende og kollegaer på en faglig, trygg og god måte. Du kan gjerne ha erfaring innen arbeid med både yngre og eldre brukere/pasienter. Erfaring fra kommunal sektor, med arbeid innen forebygging og rehabilitering, er en fordel.  

 

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

 • Vurdering, behandling og trening av pasienter i hjemmet og på institusjon

 • Gruppevirksomhet i sal og utendørs
 • Tverrfaglig samarbeid og møtevirksomhet
 • Hjelpemiddelformidling og vurdering av hjelpemiddelbehov
 • Følge tjenestens dokumentasjonsruner, p.t. journalsystemet Gerica
 • Veilede brukere, pårørende og andre samarbeidspartnere
 • Initiere og delta i forebyggende tiltak og fremme aktivitet og deltakelse

 

Kvalifikasjoner og utdanning:

 • Offentlig godkjent fysioterapeut

 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten er en fordel
 • Erfaring fra rehabiliteringsfeltet er ønskelig

 

Personlige egenskaper: 

 • Gode samarbeidsevner og evne til å bygge trygge relasjoner

 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
 • Fleksibel, løsningsorientert
 • Engasjert og nytenkende
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Personlig egnethet vil vektlegges

 

Det planlegges intervjuer til stillingen uke 33

 

Generelle betingelser:

Du må disponere egen bil. Individuell avtale vil bli inngått

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetning

Lønn i hht lov og avtaleverk

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

Del på:

Fylke:

 • Østfold

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

02.08.2024

Tiltredelse:

01.09.2024

Arbeidssted:

Halden

Adresse:

0000

Kart: